Ibiza Boats tar framtiden på alvor. Å utvikle bærekraftige produkter for sjøen, krever samarbeid og forskning. På flere områder.

Veien til elektriske båter
Nye standarder

Vi tester nå ut elektriske drivlinjer fra Norske SeaDrive til vår konseptbåt. ISO regelverket er i dag ikke i takt med utviklingen og vi deltar i arbeidet med å utforme dette: Det finnes ikke en ISO standard for bruk av litium batterier i fritidsbåter. Vi arbeider derfor med våre partnere og Sjøfartsdirektoratet for å utvikle nødvendig og godkjent dokumentasjon i påvente av harmoniserte standarder. Ved å bytte til elektrisk drivlinje på eksisterende båt, må denne CE-merkes på nytt. Per i dag vil ikke Det Norske Veritas heller godkjenne bruk av litium-batterier innen det finnes godkjente slukkemidler.

Testing av nye materialer
Resirkulert plast

IBIZA tester ut nytt materiale for båtproduksjon: Polyester iblandet resirkulerte brusflasker! «Grønn polyester» AROPOL PTM208TB fra INEOS. En IBIZA 640 kan da gjenbruke rundt 5000 plastflasker(120kg). Testbåt klar for utprøving. Laboratorie-tester av materialkvalitet utføres hos SINTEF.

Ibizas nye materialteknologi vil bidra til et livsløp med langt mindre konsekvenser for miljøet.

Hva kan du gjøre for miljøet med din båt idag?

Slakk av på farten! Finn den hastigheten hvor båten din trives best. Godt vedlikehold og rengjøring av undervannsskrog gir også lavere forbruk.

IBIZA deltar i forskningsprosjektet «Radikalt forbedret konkurransekraft i kostnadskrevende utviklingsløp». Tema er “smartere og riktig bruk av regelverk, testing og utprøving av nye materialer og teknologi”.

Samarbeidspartnere: Viknes, Ertec, Jetro, Inventas, Norboat.